• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Οι πολιτιστικοί θησαυροί του Έβρου

E-mail Εκτύπωση PDFΜε συγκίνηση και περιφάνεια θα έλεγα, παρουσιάζουμε το βιβλίο του Θανάση Γουρίδη
«ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙ­ΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» όπως είχαμε υποσχεθεί σε προηγούμενο άρθρο. Είναι ένα μέρος μόνο, από τους άγνωστους θησαυρούς του τόπου μας που δυστυχώς χάνονται καθημερινά.

Αξίζει να διαβάσετε τα λόγια του Μητροπολίτη, από τον πρόλογο του βιβλίου. Του ανθρώπου, που στον έναν χρόνο της θητείας του στην περιοχή μας,  αντιλήφτηκε την τεράστια πολιτιστική αξία αυτών των μνημείων και προχώρησε στην καταγραφή τους, σαν αρχή ελπίζω, με αυτό το βιβλίο.

 

 

Κάτι που δεν έκανε δυστυχώς κανένας Θρακιώτης άρχοντας. μέχρι σήμερα, τουναντίον μάλιστα. «παλιόπετρες και κεραμίδια γεμάτος τόπο», λένε ακόμα και τώρα κάποιοι δήμαρχοι. Δηλαδή: «Τα όρια της πατρίδας μου είναι τα όρια της... τσέπης μου» όπως λέει ο καθηγητής Σαράντος Καργάκος.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

 

 

Αγαπητοί αναγνώστες

Πριν από ένα ακριβώς χρόνο ή Πρόνοια τού Θεού οδή­γησε τα βήματα μου στή Θράκη για νά διακονήσω τον όμορ­φο και ευλογημένο Λαό της ακριτικής μεν άλλά ιστορικής Μη­τροπόλεως Διδυμοτείχου, Όρεστιάδος και Σουφλίου. Από την πρώτη κιόλας μέρα διαπίστωσα ότι βρίσκομαι σ' ένα τόπο πού και οι πέτρες μιλούν για τήν ιστορία του, για το πλούσιο πα­ρελθόν του, αλλά και συγχρόνως είναι οί αδιάψευστοι μάρτυ­ρες ότι αυτός ό τόπος είναι βαμμένος μέ το αίμα των μαρτύρων της πίστης μας και τον τίμιο ιδρώτα των προγόνων μας, πού μας άφησαν πολύτιμη κληρονομιά ένα «θησαυροφυλάκιο» γεμάτο άπό μνήμες και πού σήμερα μπορούν νά γίνουν αφε­τηρία για νά επαναπροσδιορίσουμε εμείς οί νεώτεροι πολλές άπό τις προηγούμενες επιλογές μας.

 

Ή περιοχή αυτή σε όλη τή περίοδο τού Βυζαντίου και τής Τουρκοκρατίας ήταν το προτείχισμα τής πρωτεύουσας στις απανωτές εχθρικές επιδρομές αλλά και ή άμεση περιοχή ακτι­νοβολίας τής Πόλης σέ όλους τους τομείς τού πολιτισμού και τής τέχνης. Ή παρουσία τής Κωνσταντινούπολης είχε τερά­στια πολιτιστική ακτινοβολία στην ευρύτερη περιοχή τής Θρά­κης μέ επιρροές και καλλιτεχνικές επιδράσεις στην αρχιτεκτο­νική και τή διακόσμηση και σέ όλες τις τέχνες. Το διαχρονικό πολιτισμικό κέντρο τοΰ Βοσπόρου και το Ιερό Κέντρο τοΰ Φα­ναριού, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ήταν το κέντρο τοΰ Βυζα­ντινού και μεταβυζαντινού πολιτισμού. Κάστρα και πόλεις τού Έβρου, όπως το Διδυμότειχο καί ή Αδριανούπολη έγιναν προς καιρό πρωτεύουσες τής βυζαντινής καί οθωμανικής αυτοκρα­τορίας.

 

Σήμερα παρά τήν προτεραιότητα πού δόθηκε άπό ελληνικής πλευράς στή Μακεδονία, έξ αιτίας τής κρίσης τού Μακεδόνικου ζητήματος, ανάλογη, άν όχι μεγαλύτερη ανάγκη είναι ή υπεράσπιση τής ιστορικής αλήθειας γιά τή Θράκη μέ τήν διαχρονική καί αδιάλειπτη παρουσία σ' αυτή των Έλλήνων, την οποία προσπαθεί να αμφισβητήσει ή ύπουλη «Θρακολογία» τών γειτόνων μας.

 

Αδιαμφισβήτητοι μάρτυρες αυτής της ύπερδισχιλιετούς παρουσίας τού Ελληνισμού στη Θράκη είναι τά μνημεία, πού σώζονται σ' αυτό τον τόπο, και τά όποια μας παρουσι­άζει με τρόπο γλαφυρό μέσα άπό το βιβλίο του «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙ­ΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» ό εξαιρετικός επιστή­μονας και ερευνητής δρ. Αθανάσιος Γουρίδης, πολύτιμος συνεργάτης τής τοπικής μας Εκκλησίας, πού αγαπάει και πο­νάει αυτό τον τόπο και αγωνίζεται γι' αυτόν.

 

Τον συγχαίρουμε λοιπόν άπό καρδιάς και θέτουμε το έργο του αυτό κάτω άπό τήν ευλογία τής Εκκλησίας με τήν ελπίδα και τήν προσδοκία ότι θά άποτελέση το εφαλτήριο για τήν συντήρηση, αποκατάσταση, προβολή, ανάδειξη και αξιοποίηση τών θρησκευτικών μνημείων τής περιοχής. Αυτά τά μνημεία εΐναι οι ρίζες μας, είναι ό θησαυρός μας. Αν αφήσουμε νά κοπούν οι ρίζες ή αδιαφορήσουμε γιά τό θησαυρό μας τότε θά είμαστε άξιοι τής τύχης μας.

 

Ό «οδηγός» αυτός στα θρησκευτικά μνημεία τού Κε­ντρικού και Βορείου Έβρου, όπου εκτείνεται ή κανονική δι­καιοδοσία τής Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Όρεστιάδος καί Σουφλίου δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους Θρα­κιώτες, αλλά στους πανέλληνες, σέ όσους θέλουν νά ψηλαφήσουν, νά ξαναδούν τήν μοίρα ενός σημαντικού τμήμα­τος τού ελληνισμού. Είναι ένα εγχείρημα αυτογνωσίας καί εθνικής μνήμης.

Παραδίνοντας αυτό τό έργο, μέ τήν συνδρομή τής νο­μαρχιακής αυτοδιοίκησης Έβρου καί τής εκδοτικής Εταιρεί­ας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΤΗ Α.Ε.», στο αναγνωστικό κοινό, προ­σπαθούμε νά ανταποκριθούμε στην προσδοκία τής μνημο­σύνης.

 

Έγραφα στό Διδυμότειχο στις 12 Οκτωβρίου 2010

 

+ Ό Διδυμοτείχου, Όρεστιάδος καί Σουφλίου ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣΈνας υποτυπώδης σχετικός χάρτης, βρίσκεται σε προηγούμενο άρθρο μας.

Όλο το βιβλίο σε μορφή pdf (5 mega byte)

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2011 20:37  

«Να επιμένεις για τον τόπο,  στα  μικρά πράγματα, γιατί από αυτά απαρτίζονται τα μεγάλα.»

 

Σωτήρης Γεραλής

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ