• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ταφικός τύμβος Βρυσικών

E-mail Εκτύπωση PDF

Για την ονομασία και το ιστορικό των πέριξ του χωριού τοποθεσιών. Ο κύριος Καλαθάς αναφέρει μεταξύ των άλλων τοποθεσιών και τις Τούμπες.


Μεταξύ Κυανής
και Βρυσικών, υπάρχουσι τεχνητοί λοφίσκοι (τούμπες) οίτινες, ως λέγεται, εχρησιμοποιούντο ως μέσον επικοινωνίας. Προκειμένου να γνωστοποιήσωσι τον εκάστοτε κίνδυνον εις τους κατοίκους των πέριξ χωρίων, προς παροχήν βοηθείας, ήναπτον επ΄ αυτών πυράς. Εξ αυτού και η τοποθεσία αύτη ονομάσθη ούτω.

 

 

Άλλες τοποθεσίες (αναφέρει ο κύριος Γουρίδης) είναι το Μιτσίτ’, η Κατσ’φέλα, του Χότζα το πηγάδ’, η Κρανιά κ.λ.π. Δεν λείπουν από την περιοχή και οι τούμπες (τύμβοι) οι τεχνητοί λοφίσκοι, οι οποίοι χρησίμευαν σαν μέσο επικοινωνίας, με τις φωτιές που άναβαν πάνω σ’ αυτές.

 

Βέβαια ο κύριος Καλαθάς και ο κύριος Γουρίδης σα δάσκαλοι και με την αγάπη τους για τον τόπο, αξιοποίησαν τις υπάρχουσες τότε γνώσεις και μαρτυρίες για να κάνουν τις πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές λαογραφικές καταγραφές που έχουμε σήμερα στα χέρια μας.

Τα χρόνια πέρασαν η γνώση λίγο ή πολύ περίσσεψε γύρω από τέτοια θέματα και με δύο πρόσφατες ανασκαφές που έγιναν σε παρόμοιους τεχνητούς λόφους στην περιοχή του Έβρου, επιβεβαιώνεται πλέον ότι πρόκειται για ταφικούς τύμβους.
 

Ο ταφικός τύμβος της μικρής Δοξιπάρας έφερε στο φως πολύ σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα καθώς και ο ταφικός τύμβος της Θυρέας.

Στην περιοχή του χωριού μας (Βρυσικά) σύμφωνα και με μαρτυρίες νεότερων ερευνητών, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τέτοιες τούμπες, με σημαντικότερο ίσως αυτόν της φωτογραφίας.

Ο συγκεκριμένος λοφίσκος έχει διάμετρο γύρω στα πενήντα μέτρα και ύψος περίπου στα έξι με επτά μέτρα. Εκείνο που φαίνεται πιο ενδιαφέρον, είναι η εύρεση, πάνω στο λόφο, λαξευμένων λίθων, έτσι αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο ύπαρξης ακόμη και κτιστού τάφου, πράγμα που δεν υπήρξε στους δύο παραπάνω ανασκαφές. 

Ακόμη ένα στοιχείο λοιπόν που κάνει την περιοχή γύρω από τα Βρυσικά πιο ενδιαφέρουσα αρχαιολογικά.

 

Είχε δίκιο τελικά ο παππού Πολυχρόνης, όταν ζητούσε στην πινακίδα του σχολείου να γράφει Λαογραφικό Φωτογραφικό και Αρχαιολογικό Μουσείο, το θέμα είναι ποιος τον άκουσε.

 Ίσως οι νεότερες γενιές να είναι πιο ευαίσθητες!

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 12 Μάρτιος 2010 16:10  
ταν μο πειράζουν τν πατρίδα μου κα θρησκεία μου, θ μιλήσω, θ νεργήσω κι᾿ ,τι θέλουν ς μο κάμουν.
- Μακρυγιάννης

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ